نوار آبیاری `نوا دریپ` محصول جدید شرکت پلی اتیلن سمنان
نوار آبیاری `نوا دریپ` به منظور افزایش بازدهی تولید در بخش کشاورزی و مصرف بهینه ی آب ، با قطر 16 و 22 میلیمتر ، ضخامت 200 تا 600 میکرن و فاصله قطره چکان 10 ، 20 ، 30 و 50 سانتیمتر طراحی گردیده است.
بست ابتدائي
- بست ابتدائي لوله 16 ميليمتر
- با ورودي 8 ميليمتر
.:: Copyright 2016 - Sapyna web Service ::.

All rights reserved