اتصال لوله های پلی اتیلن

شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان

یکی از بخش های جدا نشدنی سیستم لوله کشی، روش های بکار رفته برای اتصال قطعات است. یکپارچگی و انطباق پذیری تکنیک هایی که برای اتصال لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرند به طراح اجازه می دهد تا از مزایای عملکردی لوله های پلی اتیلن در طیف وسیعی از کاربردها، بهره برداری […]

شما اینجا هستید:
اتصال لوله های پلی اتیلن

یکی از بخش های جدا نشدنی سیستم لوله کشی، روش های بکار رفته برای اتصال قطعات است. یکپارچگی و انطباق پذیری تکنیک هایی که برای اتصال لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرند به طراح اجازه می دهد تا از مزایای عملکردی لوله های پلی اتیلن در طیف وسیعی از کاربردها، بهره برداری کند.
دو نوع متداول از اتصالات جوش گرمایی که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از: جوش لب به لب و جوش الکتروفیوژن.
اصول جوش گرمایی عبارت است از گرم کردن سطوح تا دمای مشخص شده، سپس جوش دادن (گداختن) آنها به یکدیگر با اعمال نیروی کافی. این نیرو باعث می شود مواد ذوب شده جریان یافته و زنجیرهای پلیمری آنها در هم نفوذ کرده و جوش بخورند. بعد از جوش خوردن لوله یا اتصالات مطابق با استاندارد، محل اتصال از نظر خواص کششی و فشاری به اندازه خود لوله محکم می شود و مطلقاً نشتی ندارد.
• جوش لب به لب
پرکاربردترین روش مورد استفاده برای اتصال لوله های پلی اتیلن و همچنین اتصال لوله به اتصالات پلی اتیلن جوش لب به لب است. این تکنیک اتصالی دائمی، مقرون به صرفه و پربازده می باشد. جوش لب به لب با کیفیت، توسط اپراتورهای آموزش دیده و با استفاده از دستگاه های جوش مناسب و مطابق با استاندارد ISO21307و INSO18648 حاصل می شود.

 

شماتیک فرایند جوش لب به لب مطابق استاندارد INSO18648

فرایند اتصال دهی شامل موارد زیر می باشد:
تمیزکردن انتهای لوله یا اتصالات، سطوح رنده و گرم کن
مهار کردن لوله یا اتصالات؛
صاف سازی انتهای لوله یا اتصالات
هم محور کردن لوله یا اتصالات
ذوب کردن انتهای لوله یا اتصالات
اتصال دهی انتهای لوله یا اتصالات
نگه داشتن انتهای لوله یا اتصالات تحت فشار، حین مدت زمان خنک کاری در دستگاه
تکمیل مدت زمان خنک کاری بدون فشار در دستگاه یا درصورت لزوم خارج از دستگاه.

• جوش الکتروفیوژن
یکی دیگر از روش های پرکاربرد مورد استفاده برای اتصال لوله های پلی اتیلن جوش الکتروفیوژن است. این تکنیک جوش گرمایی تا حدي با جوش متعارف تفاوت دارد و به همین دلیل بصورت جداگانه توضیح داده می شود. تفاوت اصلی بین جوش گرمایی متعارف با الکتروفیوژن، نحوه اعمال حرارت است. در اتصال جوش گرمایی متعارف از یک ابزار گرم کننده براي حرارت دادن سطوح لوله و قطعه اتصالی استفاده می شود. جوش الکتروفیوژن بصورت داخلی، بوسیله یک رسانا در سطح اتصال جوش، و یا بوسیله پلیمر رسانا گرم می شود. حرارت با اتصال برق به مواد رساناي قرار گرفته در اتصالات، بوجود می آید. الکتروفیوژن دو لوله پلی اتیلنی نیازمند استفاده از کوپلینگ هاي (جفت کننده) الکتروفیوژنی است. کیفیت جوش الکتروفیوژن بر اساس استاندارد INSO 14427-3، IGS-M-PL-014-2 کنترل می شود. (جهت مشاهده اتصالات الکتروفیوژن به کاتالوگ Q-Fusion شرکت قطران اتصال مراجعه کنید.)

فرایند اتصال دهی شامل موارد زیر می باشد:
لوله را آماده کنید (تراش و تمیز سازی)
لوله را علامتگذاري کنید
لوله و قطعه اتصالی را طبق توصیه هاي کارخانه سازنده، هم راستا و مهار کنید
جریان برق را اعمال کنید
محل جوش را خنک کرده و گیره ها را بردارید
فرآیند جوشکاري را مستند کنید.

ارسال یک نظر