معرفی هیئت مدیره - شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان

شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان درپی نياز مبرم كشور به اجرای طرح های آبرسانی، فاضلاب و با هدف توليد انواع لوله و اتصالات پلی اتيلن در تاريخ 1373/10/8  به ثبت رسيده و با بهره برداری از خطوط توليد انواع لوله های پلی اتيلن، پای در عرصه توليد نهاده است.

معرفی هیئت مدیره

•   سیروس صدقیانی  -  رئیس هیئت مدیره
•    فرهاد صدقیانی -   مدیر عامل-  عضو
•   آرش صدقیانی - معاونت بازرگانی - نایب رییس هیات مدیره
•   فرزانه پاکزاد -  معاونت مالی و منابع انسانی – عضو
•   ناهید صدقیانی - عضو