معرفی هیئت مدیره

پلی اتیلن سمنان

شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان درپی نياز مبرم كشور به اجرای طرح های آبرسانی، فاضلاب و با هدف توليد انواع لوله و اتصالات پلی اتيلن در تاريخ 1373/10/8 به ثبت رسيده و با بهره برداری از خطوط توليد انواع لوله های پلی اتيلن، پای در عرصه توليد نهاده است.
شما اینجا هستید:
معرفی هیئت مدیره

سیروس صدقیانی – رئیس هیئت مدیره
فرهاد صدقیانی – مدیر عامل- عضو
آرش صدقیانی – معاونت بازرگانی – نایب رییس هیات مدیره
فرزانه پاکزاد – معاونت مالی و منابع انسانی – عضو
ناهید صدقیانی – عضو