لوله های آبیاری

شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان

لوله های آبیاری تولیدی شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنان از سایز 16 الی 32 میلیمتر و در رده فشاری 2/5 الی 8 بار، بر اساس استاندارد INSO7607 و ISO8779 تولید و تحت شرایط استاندارد به مدت 10 سال استفاده می گردد.

شما اینجا هستید:
لوله های آبیاری

در سیستم آبیاری، آب با فشار کم (حدود یک بار) پس از گذشتن از دستگاه کنترل مرکزی (در صورت نیاز توام با کود محلول) بوسیله لوله هایی که در کل سطح زمین پخش شده، پس از عبور از قطره چکانهایی که در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده اند، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاک داده می شود. لوله های آبیاری تولیدی شرکت تولیدی لوله و اتصالات پلی اتیلن سمنان از سایز 16 الی 32 میلیمتر و در رده فشاری 2/5 الی 8 بار، بر
اساس استاندارد INSO7607 و ISO8779 تولید و تحت شرایط استاندارد به مدت 10 سال استفاده می گردد.

 

ارسال یک نظر