لوله های گاز رسانی

شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان

لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز ۲۵ الی ۲۲۵ میلیمتر، مطابق استانداردهایEN1555 ،INSO11233 ، ISO4437 و IGS-M-PL-O14-1(3)تولید شده و برای مدت ۵۰ سال کار مداوم جهت مصارف گازرسانی بکار می روند.

شما اینجا هستید:
لوله های گاز رسانی

پلی اتیلن اولین بار در اواسط دهه ۱۹۵۰ در میدان های تولید نفت استفاده شد که در آن ها نیاز به تولید لوله های انعطاف پذیر، مستحکم و سبک وزن برای پاسخگویی به نیازهای صنعت نفت و گاز که به سرعت رو به توسعه بودند، احساس می شد. موفقیت لوله های پلی اتیلن در این تأسیسات به سرعت موجب استفاده از آن در توزیع گاز طبیعی شد و با استفاده از لوله ای قابل کویل (مارپیچ) شدن و بدون خوردگی در منطقه عملیاتی، اطمینان از دستیابی به روشی »بدون نشتی «برای انتقال گاز طبیعی به خانه ها و واحدهای تجاری ممکن می شد. موفقیت پلی اتیلن در این کاربرد سبب شد امروزه این ماده بعنوان انتخاب اول در صنایع توزیع گاز طبیعی شناخته شود. لوله های پلی اتیلن تولید شده توسط این شرکت از سایز ۲۵ الی ۲۲۵ میلیمتر، مطابق استانداردهایEN1555 ،INSO11233 ، ISO4437 و IGS-M-PL-O14-1(3)تولید شده و برای مدت ۵۰ سال کار مداوم جهت مصارف گازرسانی بکار می روند.

 

ارسال یک نظر