لوله های گاز رسانی

شركت توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان

لوله هاي پلي اتيلن تولید شده توسط این شرکت از سايز 25 الی 225 ميليمتر، مطابق استانداردهايEN1555 ،INSO11233 ، ISO4437 و IGS-M-PL-O14-1(3)تولید شده و براي مدت 50 سال كار مداوم جهت مصارف گازرسانی بکار می روند.

شما اینجا هستید:
لوله های گاز رسانی

پلی اتیلن اولین بار در اواسط دهه 1950 در میدان هاي تولید نفت استفاده شد که در آن ها نیاز به تولید لوله هاي انعطاف پذیر، مستحکم و سبک وزن براي پاسخگویی به نیازهاي صنعت نفت و گاز که به سرعت رو به توسعه بودند، احساس می شد. موفقیت لوله هاي پلی اتیلن در این تأسیسات به سرعت موجب استفاده از آن در توزیع گاز طبیعی شد و با استفاده از لوله اي قابل کویل (مارپیچ) شدن و بدون خوردگی در منطقه عملیاتی، اطمینان از دستیابی به روشی »بدون نشتی «براي انتقال گاز طبیعی به خانه ها و واحدهاي تجاري ممکن می شد. موفقیت پلی اتیلن در این کاربرد سبب شد امروزه این ماده بعنوان انتخاب اول در صنایع توزیع گاز طبیعی شناخته شود. لوله هاي پلي اتيلن تولید شده توسط این شرکت از سايز 25 الی 225 ميليمتر، مطابق استانداردهايEN1555 ،INSO11233 ، ISO4437 و IGS-M-PL-O14-1(3)تولید شده و براي مدت 50 سال كار مداوم جهت مصارف گازرسانی بکار می روند.

 

ارسال یک نظر